ಪುತ್ತೂರಿನ 5ನೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಜಿಲ್ಲಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಟರ್ ಜಯಂತಿ ಕೃಷ್ಣ ಖಾರ್ವಿಯವರು ಕರ್ತವ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾಜರು

ಪುತ್ತೂರಿನ 5ನೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಜಿಲ್ಲಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಟರ್ ಜಯಂತಿ ಕೃಷ್ಣ ಖಾರ್ವಿಯವರು ಕರ್ತವ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾಜರು ಪೂತ್ತೂರಿನ 5 ನೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ…

ವಿಶ್ವ ಪ್ರಾಣಿ ಕಲ್ಯಾಣ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಮಹತ್ವ

ವನ್ಯಪ್ರಾಣಿಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದ ಕಾಡು ಮೇಡುಗಳಿರುವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಮಾನವನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಭೂಮಿ ಆಶ್ರಯ ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಂಸ್ಕೃತ ಶ್ಲೋಕವೊಂದು ಸಾದರಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಹಕ್ಕುಗಳು,ಕಲ್ಯಾಣ…