ಟೊಂಕಾ ಖಾರ್ವಿ ಮೀನುಗಾರರ ಅಗಾಧವಾದ ಪರಿಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಂದ ಗೌರವ

ಹೊನ್ನಾವರ ಕಾಸರಕೋಡು ಟೊಂಕಾ ಆಲೀವ್ ರಿಡ್ಲೇ ಪ್ರಭೇಧದ ಕಡಲಾಮೆಗಳ ಸುರಕ್ಷಿತ ತಾಣವಾಗಿದ್ದು, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿವರ್ಷ ನೂರಾರು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಕಡಲಾಮೆಗಳು ಮೊಟ್ಟೆಯಿಡಲು ಬರುತ್ತವೆ.…

ಗಂಗೊಳ್ಳಿ ಶ್ರೀ ಮಹಾಂಕಾಳಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವರ್ಧಂತ್ಯುತ್ಸವ ಮತ್ತು ಶೃಂಗೇರಿ ಶ್ರೀಗಳ ಅಡ್ಡಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ಉತ್ಸವ

ಶ್ರೀ ಮಹಾಂಕಾಳಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಖಾರ್ವಿಕೇರಿ ಗಂಗೊಳ್ಳಿ ಇದರ ವಾರ್ಷಿಕ ವರ್ಧಂತ್ಯುತ್ಸವದ ಮತ್ತು ಶೃಂಗೇರಿ ಪೀಠದ ಜಗದ್ಗುರುಗಳಾದ ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ವಿಧುಶೇಖರ…