ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಅಭಿನಂದನೆ….!!!

ಕೊಂಕಣಿ ಖಾರ್ವಿ ಸಮಾಜ ಕಂಡ ಧೀಮಂತ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಕಡಲ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಶ್ರೀ ಪ್ರಕಾಶ ಮೇಸ್ತಾ ಕಾಸರಕೋಡು ಟೊಂಕಾದ ಅಪೂರ್ವ ಜೀವವೈವಿಧ್ಯಗಳ ಸಮಗ್ರ…